DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı, Sanatçı Tanıtma Kart Sahipleri Belirlendi.

Desktop7.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri”
çalışması ile somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespiti, değerlendirilmesi, belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıt edilmesi, üretimlerinin teşvik edilmesi ile geleneksel kültürün yaşatılması amaçlanmaktadır. 

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı; somut olmayan kültürel mirasın belirli unsurlarının icra edilmesi ile yeniden yaratılması için gerekli bilgi ve becerilere haiz olan ve bunların aktarımını sağlayan kişidir.

2017 yılsonu itibari ile Düzce’de “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” olarak belirlenip, “Sanatçı Tanıtma Kartı” sahibi olan kişi sayısı 13 kişi iken,  bu sayı 2018 yılsonu itibariyle 17 kişiye yükselmiştir.

2018 yılında “Sanatçı Tanıtma Kartı” sahibi Fatma DİLBER (İşleme), Aynur OKUR (İğne Oyası), Recep ERBAY (Sepet Örücülüğü), Yasemin ARSLAN DİNÇER (Ebru) farklı icra dallarıyla bu kartı almaya hak kazanmışlardır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, ilimizin kültür hayatına katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını” tespit etme çalışmaları devam etmektedir.

ÇİLEK OYASI.jpg

IMG-20180601-WA0002.jpg

ebru-sanati-hakkinda-bilgi-960x560.jpg